Tu architekci | Co zawiera projekt budowlany?
15782
post-template-default,single,single-post,postid-15782,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,columns-4,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Co zawiera projekt budowlany?

W skład przygotowanego przez nas projektu budowlanego wchodzą:

  1. Projekt zagospodarowania terenu. Część rysunkowa obejmuje wykonany na mapie do celów projektowych rysunek projektowanego budynku, układu komunikacyjnego, stanu istniejącego oraz projektowanych przyłączy do budynku.
  2. Projekt architektoniczno‐budowlany. Jest to podstawowa część projektu budowlanego, w której określona jest forma, funkcja i konstrukcja projektowanego budynku. Na projekt architektoniczny składają się opis techniczny oraz rysunki:
  • Rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100 lub 1:50
  • Rzut dachu w skali 1:100
  • Charakterystyczne przekroje w skali 1:50
  • Elewacje budynku w skali 1:100
  • Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w skali 1:50
  1. Inwentaryzacja architektoniczna. Jest to dokumentacja niezbędna w przypadku projektów przebudów oraz rozbudów istniejących obiektów. W skład inwentaryzacji wchodzą opis stanu istniejącego oraz zbiór rysunków przedstawiających stan istniejący.
  2. Projekty branżowe, tj. projekt konstrukcji, projekt instalacji elektrycznej, projekt instalacji sanitarnych.  Projekty branżowe są wykonywane najczęściej przez zewnętrznych projektantów. Rolą architekta jest nie tylko szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej, ale również koordynacja prac partnerów projektowych
  3. Załączniki do projektu budowlanego. W zależności od konkretnego przypadku do projektu będą musiały być dołączone warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  dróg lądowych, opinie, ekspertyzy techniczne, uzgodnienia dokumentacji projektowej, wyniki badań geotechnicznych, charakterystyka energetyczna.